ACEPTAR
Aquesta web només utilitzarà cookies analítiques si vostè accepta expressament la seva instal · lació al seu navegador. Obtingui més informació a la nostra Política de Cookies
jaumedomingo.cat

NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS AL VENDRELL

JAUME DOMINGO: "EL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA PREVEU ACONSEGUIR UNA MILLORA DEL RECICLATGE I UN ESTALVI EN EL COST DEL SERVEI" S'augmenta considerablement el número de contenidors, es posa en marxa el servei de deixalleria mòbil i es canvien els Punts Verds per punts de recollida de poda.


L’ajuntament del Vendrell preveu posar en funcionament aquest estiu un nou sistema i nous serveis en la recollida de residus. L’entrada en funcionament del nou model pretén una clara millora de la recollida de les diferents fraccions de residus i, per tant, aconseguir un estalvi en el cost del servei.

Segons el regidor, Jaume Domingo: “Els resultats màxims que s’esperen obtenir amb el model de millora de 5 fraccions, en el propers vuit anys, significarien un increment de més del 200% en la recollida de paper, envasos i vidre. També està previst un increment considerable de les tones de la fracció orgànica i una rebaixa de la fracció de rebuig, acostant així els resultats a la mitjana de Catalunya”.

L’ajuntament és molt conscient de que per fer-ho possible cal una implicació clara de tota la ciutadania. Per tant es preveuen la realització de tot un programa de comunicació i conscienciació sobre la importància del reciclatge de residus i el bon ús del servei.

Nova ubicació i més contenidors
El nou sistema preveu l’implantació d’un nou model d’ubicació dels contenidors de recollida. Segons Domingo: “Es crearan noves àrees de recollida de les cinc fraccions de residus, rebuig, orgànica, paper, envasos i vidre. En l’actualitat al Vendrell hi ha 42 illes de contenidors d’aquesta tipologia, amb el nou sistema es passaria a 259 illes”.

Pel que fa al nombre de contenidors també es preveu un augment:
- Vidre de 166 a 272 contenidors
- Paper de 179 a 278 contenidors
- Envasos de 166 a 272 contenidors
- Orgànica de 108 a 280 contenidors

Aquesta nova estructura del servei permetrà rebaixar els contenidors de rebuig de 685 a 421 i per tant produir un estalvi de cost de l’eliminació dels residus.

Deixalleria mòbil i canvis en els punts verds
Amb el nou plantejament de recollida es preveu la posada en funcionament d’un nou servei de deixalleria mòbil. Aquest fet farà que el cinc punts verds que ara té el municipi es converteixin en punts de recollida de poda.

En aquests sentit hi haurà un augment d’aquestes zones a tot el municipi i es fixaran uns dies determinats per a la recollida de poda i de la deixalleria mòbil en funció del diferents barris.

SERVEI COMARCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS
Per Jaume Domingo: “cal valorar molt positivament el fet de que, a través del Consell Comarcal, una majoria dels ajuntaments de la comarca hagin fet possible una gestió mancomunada de la gestió de residus”.

L’any 1998 el Consell Comarcal va aprovar el programa de gestió de residus municipals del Baix Penedès i l’ajuntament del Vendrell li va delegar la gestió d’aquests.
El Consell Comarcal va crear per aquesta gestió mancomunada de residus l’empresa d’economia mixta ECOBP. “La creació d’una empresa publico - privada com ECOBP – explica Domingo- permet que en el seu Consell d’Administració hi participin representats dels ajuntaments i del Consell Comarcal, per tant, que la part pública pugui intervenir en l’administració de l’empresa que porta la gestió d’un dels serveis més importants dels ajuntaments”.

Desprès de 10 anys de funcionament s’arriba a la conclusió de que cal fer una millora tècnica de la gestió d’aquests serveis, per això, i per aconseguir una millora del servei, es durà a terme una renovació de la tecnologia i de la flota de vehicles
Tots aquets canvis s’han recollit en un conveni que també deixa clares les funcions dels ajuntaments, del Consell Comarcal i d’ECOBP

Així els ajuntaments els correspon:
- Fixar els objectius i prioritats generals de funcionament del servei
- Tenir informat al Consell de totes les circumstàncies que afectin el Servei i de les incidències que és produeixin
- Col·laborar en les tasques de difusió necessàries per a que els ciutadans coneguin els serveis.

El Consell Comarcal ha de:
- Assumir la direcció, el control i la gestió administrativa del Servei.
- Inspeccionar les àrees de disposició i informar a l’ajuntament de les anomalies del Servei en l’àmbit de la seva responsabilitat.
- Informar periòdicament de les dades d'aquesta recollida selectiva.
I
l’empresa mixta ECOBP ha de:
- Dur a terme la gestió executiva del Servei segons els objectius i prioritats generals de funcionament del servei d'aquesta recollida selectiva, expressats pel titular i principal beneficiari del Servei
- Tenir informat al Consell i a cada Ajuntament de totes les circumstàncies que afectin el Servei dins del seu terme municipal.
- Campanyes de sensibilització supramunicipals.


Pla local de gestió de residus
Domingo també ha fet públic que “en aquests moments, la regidoria de Gestió de Residus de l’ajuntament del Vendrell està acabant la redacció del Pla local de gestió de residus del Vendrell, en el que es reflecteix el full de ruta per als propers tres anys”.

El Pla es farà públic en les properes setmanes i els objectius generals del mateix són:
- Aconseguir una millora en el reciclatge de residus per acostar al Vendrell a la mitjana catalana.
- Assolir els objectius del model de separació i tractament de residus que dicta la legislació actual.
- Aconseguir una major implicació de tota la ciutadania en la separació en origen i la recollida selectiva que permeti recollir més quantitat de residus de paper, envasos, vidre i orgànica i de més bona qualitat, i reduir el rebuig generat. Cosa que permetria una rebaixa del cost d’eliminació.
- Assolir un nivell de gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista tècnic (objectius i criteris clars i transparents)
- Aconseguir un increment de la responsabilitat social (acceptació, reducció dels conflictes, millora de la convivència i el civisme)
- Aconseguir un finançament socialment just i eficient del servei (optimització, transparència, distribució dels costos, finançament a mig i llarg termini...).
- Aconseguir, a través de la participació ciutadana i la informació, un increment en la consciència ciutadana sobre la problemàtica dels residus i la seva gestió.

<< Tornar
Contacta
President de la Unió de Consells Esportius de Catalunya

President del Consell Esportiu del Baix Penedès

Director general de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Etiquetes

Informació (21) · Gossos (1) · Imatges (2) · Discurs (3) · Consell Comarcal (2) · Política (3) · Parlament de Catalunya (8) · Esports (9) · Medi Ambient (5) · Vídeos (2) ·  (1) · Convivència (8) · Sobirania (2) · Residus (3) · Opinió (19)