ACEPTAR
Aquesta web només utilitzarà cookies analítiques si vostè accepta expressament la seva instal · lació al seu navegador. Obtingui més informació a la nostra Política de Cookies
jaumedomingo.cat

La ciutadania del Vendrell redueix al 2013 un 12% els residus generats al municipi

El regidor de Gestió de Residus, Jaume Domingo, ha afirmat que “entre tots farem possible un millora molt important de reciclatge i per fer-ho ens cal la corresponsabilitat i el civisme d’aquelles persones que encara no reciclen”


L’any 2013 els vendrellencs i vendrellenques aconseguien reduir en un 12% respecte a l’any anterior els residus que generaven, tal i com es destacava aquest dilluns 6 d'octubre durant la presentació a l’Ajuntament del Vendrell dels resultats obtinguts per la recollida selectiva de residus al llarg de l’any passat. Aquesta reducció en el conjunt de les deixalles produïdes al municipi presentada pel regidor de Gestió de Residus, Jaume Domingo, suposa en xifres absolutes que s’han recollit prop de 3.000.000 de quilos menys de residus que al 2012.

Aquest fet s’ha vist reforçat, a més, per un increment en la quantitat de deixalles que han anat a parar als contenidors destinats al seu reciclatge. Concretament aquestes han passat de suposar el 17,91% al 2012 a esdevenir el 19,38% el 2013. Aquests indicadors en positiu també han arribat fins a l’inici del 2014 ja que durant el primer quadrimestre de l’any la recollida selectiva creixia un 20%, uns 95.000 quilos més que durant l’any passat. En aquest sentit Domingo ha volgut posar de rellevància tres factors decisius en la consecució d’aquestes xifres: la corresponsabilitat assumida per la ciutadania, la implantació del nou sistema de contenidors amb illes i l’increment en el nombre de contenidors.

Al llarg de la seva intervenció, el regidor de Gestió de Residus ha recordat la voluntat municipal de situar l’índex de reciclatge a prop de la mitjana catalana tot i les complicacions afegides que afronta el municipi com són la població resident que no està empadronada, la dispersió entre els nuclis d’habitatges i l’alta estacionalitat. En aquest sentit Domingo ha destacat que “volem sortir de la cua dels municipis que menys reciclen de Catalunya i entre tots ho aconseguirem. La corresponsabilitat de l’ajuntament i dels vendrellenc i vendrellenques es la base fonamental per aconseguir-ho”.

Millores previstes
Per tal de fer possible assolir aquest repte des de la Regidoria de Gestió de Residus es continua treballant en dos aspectes del servei de recollida d’escombraries: la seva modernització i l’increment de facilitats per a que la ciutadania hi accedeixi. Així Jaume Domingo anunciava diverses millores com un nou sistema de gestió d’incidències i nou model de gestió de deixalleries; l’aplicació de la tecnologia de pesatge embarcat; la consecució de la norma ISO 50.001; l’ampliació de la planta de transferència de residus per a tota la comarca; l’increment del nombre de contenidors d’orgànica i de papereres; un nou sistema de recollida de poda porta a porta i la neteja de xiclets a la via pública.

Algunes xifres destacades del 2013

La recollida selectiva del 2013 per fraccions:

Paper i cartró: 492.264 kg
Envasos: 377.179 kg
Vidre: 636.330 kg
Orgànica: 124.440 kg
Rebuig: 16.834.440 kg

En total: 20.880.360 kg

Un altre factor que ajuda a explicar les dades assolides en la gestió de residus és la implantació de més contenidors. Aquests s’han incrementat fins als:

Rebuig: 679
Orgànica: 108
Paper: 278
Vidre: 272
Envasos: 271

Total 1.608
<< Tornar
Contacta
President de la Unió de Consells Esportius de Catalunya

President del Consell Esportiu del Baix Penedès

Director general de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Etiquetes

Informació (21) · Consell Comarcal (2) · Discurs (3) · Residus (3) ·  (1) · Gossos (1) · Sobirania (2) · Medi Ambient (5) · Vídeos (2) · Política (3) · Convivència (8) · Opinió (19) · Esports (9) · Imatges (2) · Parlament de Catalunya (8)